Inkomenscompensatievergoeding
Vlaams Gewest

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Dit systeem van vergoedingen is ingevoerd door de wet van 3 december 2005, gewijzigd door de programmawet van 22/12/2008.

Krachtens de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming, is het Participatiefonds sinds 1 juli 2014 in vereffening. De bevoegdheid inzake inkomenscompensatievergoeding behoort sedert 1 juli 2014 tot de Gewesten.

Op de website van

Agentschap Ondernemen

vindt u meer informatie betreffende

de regeling voor het Vlaams Gewest.

v-500.3.3/TM15/15:31:41~0001~brp0mozvjuyayiusqq21wjuj < >